Operatorzy czeskich części rurociągów, które zapewniają transport ropy naftowej rurociągów, jej przechowywania, organizacji, ropo-i sterowania. Rafinerii, z drugiej strony, dbają o produkcji benzyny i oleju napędowego, który następnie dostarczany jest do sprzedaży na stacji benzynowej.