Výstavba vodovodov, čistiarní odpadových vôd, vodojemov a iných vodohospodárskych stavieb je realizovaná za účelom zvýšenia kvality vody a jej dodávky. Okrem týchto stavieb je možné zabezpečiť výstavbu a úpravu vodných diel a tokov, tj. rybníkov a hrádzí.