Ing. Vaclav Martinovsky


Jachymovska 277/14, Liberec X - Frantiskov 460 10

Produkty
  • opracowanie księgowości, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcz , podatki, audytu , usługi finansow , audyt sprawozdania, audyt raportów ekonomicznych
  • projekty ochrony środowiska, urządzenia ochrony środowiska, ochrona krajobrazu, ochrona dróg wodnych, troska o przyrodę , projekcja energii słonecznej
  • produkcja chemikaliów , specjalna synteza organiczna , oczyszczania rozpuszczalników organicznych , substancje biologicznie czynne
  • węgloborowodory i ich pochodne , chemikalia do basenów, carburisers i materiały węglowe , środki czyszczące, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha