Ergonómia výroby - zlepšite pracovné podmienky s využitím systému elektrických zdvíhacích stĺpikov LINAK

Choroby pohybového aparátu postihuje každoročne milión ľudí v priamej súvislosti s chybne navrhnutými pracoviskami. Obmedzte chorobnosť vo výrobných prevádzkach vďaka elektrickým zdvíhacím stĺpikom LINAK.

Spoločnosť LINAK sídliaca v Majetíne pri Olomouci v Českej republike, ponúka rad zdvíhacích stĺpikov, pohonov, kontrolboxov a ovládačov určených k úpravám výrobných liniek a montážnych pracovísk tak, aby dokonale zodpovedali ergonomickým potrebám konkrétnych zamestnancov. Výsledkom je lepšia ergonómia, menej zdravotných ťažkostí pohybového aparátu a nižšia miera absencie, čo prináša prospech firmám aj jednotlivým zamestnancom.

Zdvíhacie stĺpiky, DL1A, DL2 alebo DL6 kombinované s kontrolboxom CBD6S a ovládacím panelom DP zaručia vždy plynulé nastavenie.

Funkcie výškového nastavenia a elektrického naklápania dopravníkových pásov či výrobných pracovísk pomôžu zamestnancom zlepšiť ergonomické podmienky.

Zdvíhacie stĺpiky DL1A, DL2 či DL6 v kombinácii s kontrolboxom CBD6S a panelom DP1C s displejom zabezpečia zamestnancom optimálne podmienky a zvýšenú efektivitu.Zadávateľom ponuky je firma 

LINAK C&S, s.r.o.Kontaktný formulár
captcha