Metrológia, overovanie a kalibrácia meradiel Praha

Potrebujete v Prahe skalibrovať a následne overiť meradlo? Zastavte sa u nás na metrológiu, kde Vám všetko potrebné zabezpečíme.

Zaoberáme sa kalibráciou a overovaním meradiel. Je to základný prostriedok pre zistenie nadväznosti výsledkov meraní. Porovnaním etanolov sa zisťuje metrologický profil meradla. Výsledky sú zaznamenané do kalibračného listu. Overené meradlo ČMI vybaví úradnou značkou alebo vydaním overovacieho listu. Overením sa potvrdí, že meradlo má potrebné vlastnosti.

Viac informácií nájdete na našich webových stránkach.

Kontaktný formulár
captcha