Nejvyšší státní zastupitelství


Jezuitská 585/4, Brno 602 00
Najvyššie štátne zastupiteľstvo je vrcholným článkom sústavy prokuratúry. V súlade so zákonom vykonáva metodickú, kontrolné a riadiace činnosť. Podľa čl. 80 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zastupuje štátne zastupiteľstvo verejnú žalobu v trestnom konaní, pričom jeho postavenie a pôsobnosť ustanoví zákon. Štátny zástupca vykonáva dozor nad zákonnosťou prípravného trestného konania a v hlavnom pojednávaní zastupuje obžalobu, predkladá dôkazy a navrhuje potrestanie. Najvyššie štátne zastupiteľstvo sídli na adrese Jezuitská 585/4, Brno.

Najvyššie štátne zastupiteľstvo:
- je vrcholným článkom sústavy prokuratúry
- v súlade so zákonom vykonáva metodickú, kontrolné a riadiace činnosť
- v súlade so zákonom, nezávisle, nestranne a efektívne chráni verejný záujem
- vykonáva dozor nad zákonnosťou prípravného konania trestného
- zastupuje verejnú žalobu v trestnom konaní a vykonáva aj ďalšie úlohy, ak to ustanovuje zákon
- postavenie a pôsobnosť prokuratúry ustanoví zákon
- chráni verejný záujem v rade ďalších konaní nemajú trestnú povahu.

Prokurátorov:
- vykonáva dozor nad zákonnosťou prípravného trestného konania
- v hlavnom pojednávaní zastupuje obžalobu, predkladá dôkazy a navrhuje potrestanie
- osobitné oprávnenie generálneho prokurátora (dovolanie, kasačný oprávnenie) prispievajú k dosiahnutiu spravodlivosti v trestnom konaní
- generálny prokurátor môže zasiahnuť v prospech ochrany verejného záujmu tiež správnej žalobou.

Štruktúra prokuratúry:
- Najvyššie štátne zastupiteľstvo
- Vrchný štátne zastupiteľstvo (Praha, Olomouc)
- Krajská prokuratúra
- Okresný štátne zastupiteľstvo.

Produkty
  • ochrana verejného záujmu, výkon súdnej moci, rozhodovanie o trestných činoch, ochrana porušenia práv, ochrana ohrozenia práv
Kontaktný formulár
captcha