Agentura Hřivna Barrandov
Dovoz vody cisternou do bazénu Praha


Ostraha - Hasiči.

Práca s požiarnou a vyplachovacou cisternou 8 m3:
- plnenie bazénov, voda pre bazény, teplá voda do bazéna!
(od 1 200 Kč za "jednotku" podľa prejdenej vzdialenosti od Barrandova)

Hasičská striekačka (CAS 25),
- požiarna technika (hadice, prúdnice)
- dodávka tlakovej vody
- voda do studne, doprava a dovoz vody
- plnenia bazénu
- dovoz aj teplej vody do bazéna cisternou
- napúšťanie bazénov
- rozvoz teplej a studenej vody
- odčerpanie a vyčerpania vôd
- kropiace vozidlo, kropenie, umývanie vozovky a komunikácií.

Bezpečnostná agentúra, hasičské a požiarnej služby.

- ostraha objektu, budovy, stavby, bytu, majetku, stráženie
- pult centrálnej ochrany - PCO, alarmu
- telefónny aj rádiový prenos, výjazdová skupina
- zabezpečenie výjazdu k poplachu
- monitoring objektov, pripojenie na PCO.

Pripojenie EZS:
- montáž alarmu EZS pre ochranu objektu
- pripojenie monitoring alarmu EZS na pulte centrálnej ochrany Praha 5 Západ
- zapožičanie a prenájom alarmu EZS pre stavbu. Mobilné prenosné elektronické zabezpečenie
- GSM brána. Výjazd k poplachu. Kontrola objektu, patrola, kontrolné pochôdzky.

Požiarne a hasičské služby:
- hasičský zásah s požiarnou technikou
- požiarne hliadky a asistencia
- asistencia pri prácach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom vrátane následného dozoru
- hasiace prístroje a hydranty:
- predaj, kontrola a revízie (RHP)
- revízne skúšky hasiacich a požiarnych prístrojov.

Prenájom, požičovňa:
- kropiace vozidlo 8 m3 (kropička),
- cisterna LIAZ - plnenie bazéna

Požiarna dokumentácie:
- požiarne poriadky, poplachové smernice, požiarne evakuačné plány
- školenie v požiarnej ochrane (PO)

Pripojenie na PCO Praha, požiarne asistencia
Plnenie bazéna vodou z cisterny Praha, napustenie a načerpanie vody do bazénov.

FIREMNÉ ČLÁNKY

Prenájom cisterny a kropiaceho vozidla s vodičom na čistenie a údržbu ciest a cestných komunikácií

Prenájom cisterny a kropiaceho vozidla s vodičom na čistenie a údržbu ciest a cestných komunikácií
Všetky využívané aj menej využívané cestné komunikácie či cesty sa po nejakej dobe zanesú a zašpinia. Spôsobuje to bežná prevádzka, jednorazové zaťaženie a znečistenie (napr. prejazdom traktorov a ťažkej techniky, prevozu hliny, kamenia a pod.). V prípade znečistenia je potrebné zabezpečiť čistenie ...
POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Agentura Hřivna Barrandov Dovoz vody cisternou do bazénu Praha
WEBOVÁ STRÁNKA
Agentura Hřivna Barrandov
www.edb.cz
Adres

Adres

Křížová 1018/6
Praha 5 150 00

agentura.hrivna@seznam.cz
+420 603 415 930


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha