Agentura Hřivna Barrandov
Dovoz vody cisternou do bazénu Praha

CZKPlnění bazénů

Ostraha - Hasiči.

Práca s požiarnou a vyplachovacou cisternou 8 m3:
- plnenie bazénov, voda pre bazény, teplá voda do bazéna!
(od 1 200 Kč za "jednotku" podľa prejdenej vzdialenosti od Barrandova)

Hasičská striekačka (CAS 25),
- požiarna technika (hadice, prúdnice)
- dodávka tlakovej vody
- voda do studne, doprava a dovoz vody
- plnenia bazénu
- dovoz aj teplej vody do bazéna cisternou
- napúšťanie bazénov
- rozvoz teplej a studenej vody
- odčerpanie a vyčerpania vôd
- kropiace vozidlo, kropenie, umývanie vozovky a komunikácií.

Bezpečnostná agentúra, hasičské a požiarnej služby.

- ostraha objektu, budovy, stavby, bytu, majetku, stráženie
- pult centrálnej ochrany - PCO, alarmu
- telefónny aj rádiový prenos, výjazdová skupina
- zabezpečenie výjazdu k poplachu
- monitoring objektov, pripojenie na PCO.

Pripojenie EZS:
- montáž alarmu EZS pre ochranu objektu
- pripojenie monitoring alarmu EZS na pulte centrálnej ochrany Praha 5 Západ
- zapožičanie a prenájom alarmu EZS pre stavbu. Mobilné prenosné elektronické zabezpečenie
- GSM brána. Výjazd k poplachu. Kontrola objektu, patrola, kontrolné pochôdzky.

Požiarne a hasičské služby:
- hasičský zásah s požiarnou technikou
- požiarne hliadky a asistencia
- asistencia pri prácach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom vrátane následného dozoru
- hasiace prístroje a hydranty:
- predaj, kontrola a revízie (RHP)
- revízne skúšky hasiacich a požiarnych prístrojov.

Prenájom, požičovňa:
- kropiace vozidlo 8 m3 (kropička),
- cisterna LIAZ - plnenie bazéna

Požiarna dokumentácie:
- požiarne poriadky, poplachové smernice, požiarne evakuačné plány
- školenie v požiarnej ochrane (PO)

Pripojenie na PCO Praha, požiarne asistencia
Plnenie bazéna vodou z cisterny Praha, napustenie a načerpanie vody do bazénov.


Katalóg firiem:    

Bazény

,  

Bezpečnostné agentúry

,  

Elektronické zabezpečovacie systémy a príslušenstvo

,  

Hasiaca a požiarna technika

,  

Komunálna technika

,