PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s.
Obchodně informační středisko


Obchodno-informačné stredisko.

Otváracie hodiny:
- pondelok - štvrtok 9.00–18.00 hod., piatok 9.00–12.00 hod.

Pokladňa:
- pondelok - štvrtok 9.00–18.00 hod., piatok 9.00–12.00 hod.

U Plynárny 500 (areál Michle), 145 08 Praha 4, budova č. 37, ČR.

Otváracie hodiny:
- pondelok - štvrtok 9.00–18.00 hod., piatok 9.00–12.00 hod.

Pokladňa:
- pondelok - štvrtok 9.00–18.00 hod., piatok 9.00–12.00 hod.

K dispozícii máme pre vás aj podateľňu:
Národní třída 37, 110 00 Praha 1 nebo U Plynárny 500 (areál Michle), 145 08 Praha 4, ČR
Otváracie hodiny:
- pondelok - štvrtok 7.00–15.30 hod., piatok 7.00–13.00 hod.

Zákaznícka linka: od pondelka do piatku od 7.00–19.00 hod.
tel.: +420 840 555 333, fax: +420 267 174 222

Informácie o liberalizácii trhu a unbundlingu získate na našich kontaktných miestach

Jungmannova 31, 110 00 Praha 1 nebo U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, ČR.

Otváracie hodiny:
- pondelok - štvrtok 9.00–18.00 hod., piatok 9.00–12.00 hod., prípadne tel. +420 221 092 332.

Služby pre stredne veľkých odoberateľov a veľkoodberateľov:
U Plynárny 500 (areál Michle), 145 08 Praha 4, ČR.

Otváracie hodiny:
- pondelok - štvrtok 7.30–16.00 hod., piatok 7.30–13.30 hod.
Telefón: +420 221 092 133 (402, 403, 405, 410, 414, 420);
Telefón: +420 267 171 407 (408, 411, 413, 418, 419);
Fax: +420 267 174 405 (410, 414).

Odpočty plynu - výber odberových diagramov
Výber odberových diagramov vždy k 1. pracovnému dňu v mesiaci na adrese:

ČR, Praha 4, U Plynárny 500, budova č. 66 I. poschodie

Kópie odberových diagramov je možné zasielať prostredníctvom e-mailu na diagramy@ppas.cz alebo prostredníctvom faxu +420 267 174 555.

Témy:

Stredisko pre zákazníkov, Informácie, Pokladňa, Podateľňa, Pražské plynárenské

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s. Obchodně informační středisko
WEBOVÁ STRÁNKA
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s.
www.ppas.cz
Adres

Adres

Jungmannova 31 (Palác Adria)
Praha 1 110 00

callcentrum@ppas.cz
+420 840 555 333


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha