EMTB Trade s.r.o.

CZKVelkoobchod černé, hnědé uhlí Ostrava

Spoločnosť EMTB Trade s.r.o. so sídlom v Ostrave v Českej republike, ktorá je členským štátom Európskej únie, zabezpečuje veľkokapacitnú cestnú aj železničnú prepravu materiálu a tovaru v rámci celej Európy, zaoberá sa veľkoobchodným predajom pevných palív.

Aj v zahraničí máme zastúpenie, a to:
- Maďarsko, KISCELLI IRODAHÁZ, Bésci út 126-128, Budapest 1034
tel. +36 70 629 9308, email hungary@emtb.cz

- Rakúsko - Am Modenapark 10, 1030 Wien
tel. +420 734 571 852, email austria@emtb.cz


Veľkoobchodný predaj tovarov a materiálov súvisiaci s prepravou veľkoobjemovými návesmi

- pevné palivá:
- čierne uhlie
- hnedé uhlie - Severočeské doly a.s., Litvínovská uhelná a.s.
- koks
- brikety
- biomasa

Preprava a doprava materiálov vlastnými vozidlami alebo špedične prostredníctvom zmluvných partnerov:
- pevné palivá:
- čierne uhlie
- hnedé uhlie
- koks
- sypké stavebné hmoty:
- piesky
- štrky
- kamenivo
- trosky
- obilniny
- železný šrot
- plechy
- surové železo
- paletový tovar


Katalóg firiem:    

Biopalivá

,  

Nákladná doprava tuzemská

,  

Nákladná doprava zahraničná

,  

Tuhé palivá

,  

Uhlie a lignit

,  

Železničná doprava nákladná

,  
Témy:

veľkoobchod, uhlie, brikety, biomasa, preprava, doprava sypkých hmôt, materiálov, Rakúsko, Maďarsko