HPN projekt s.r.o.

CZKRealizace uzavírek

Spoločnosť HPN projekt s.r.o. spracováva pre obce pasport komunikácií a dopravného značenia. Zaistíme tiež dopravné značenie pre turistické ciele, cyklotrasy, orientačný systém a iné orientačné prvky a aj ich inštaláciu. Spracujeme všetko rýchlo, kvalitne, prehľadne, v súlade s aktuálne platnými predpismi a podľa moderných trendov v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

služby:
- pasport miestnych komunikácií
- pasport, projekt a montáž dopravného značenia
- vypracujeme dopravno inžinierske opatrenia (DIO) pre všetky typy uzávierok a obchádzok komunikácií na cestách všetkých tried, vrátane diaľnic
- značenie kultúrneho a turistického cieľa
- predaj, montáž a zapožičanie dopravného značenia
- orientačné značenie.

Naše projekty sú kvalitné a prehľadne spracované. Každý projekt a pasport je v súlade so súčasnými platnými právnymi normami a zákonmi a je kompletne prerokovaný so všetkými dotknutými úradmi (PZ SR, správcu komunikácie, cestný správny úrad). V prípade záujmu o naše služby sa na nás neváhajte obrátiť. Nájdete nás na adrese Obrataň 93.