Personal fabric - agentura práce, a.s.

CZKPráce v oboru montážní pracovníci.

Personálna agentúra pôsobiaca v celej Českej Republike.
Našim zákazníkom ponúkame nasledujúce služby:
Dočasné pridelenie pracovníkov predovšetkým pre profesiu robotníkov v strojárenstve
Sprostredkovanie pracovníkov do trvalého pracovného pomeru
Try & Hire - kombinácia oboch predchádzajúcich služieb

Dočasné pridelenie pracovníkov - agentúrne zamestnávanie
Chýbajú vám pracovníci s profesiou robotník? Máme pre vás okamžité riešenie.
Dočasne k vám pridelíme alebo sprostredkujeme odborne zdatných robotníkov pre akúkoľvek výrobu. Doba pridelenia je vecou dohody, minimum je jeden mesiac, maximálna doba nie je ničím obmedzená. Špecializujeme sa na strojárenské profesie, ale mám e aj dostatok pracovníkov a uchádzačov o kvalifikáciu na iné robotnícke profesie vrátane tých nekvalifikovaných.
- obrábači kovov s praxou
- zvárači s úradnými skúškami
- zámočníci
- montéri oceľových konštrukcií
- obsluha výrobných strojov a liniek
- skladníci
- lakovníci.

Našich zamestnancov môžeme ihneď dočasne prideliť prakticky kdekoľvek v rámci Českej republiky.
V7hody agentúrneho zamestnania
- celoročne platíte len skutočne potrebný počet zamestnancov - výkyvy vo vašich potrebách riešime my
- zníženie personálnej agendy - odpadajú vám činnosti spojené s náborom, výberom a prijímaním nových zamestnancov
- jednoduchšie plánovanie prác - väčšia pružnosť pri zaistení jednotlivých zákaziek
- variabilita počtu zamestnancov - disponujeme dostatočným množstvom pracovníkov a to nám dáva možnosť uspokojiť vaše potreby pracovnej sily vo veľmi krátkych termínoch
- nulové náklady na vyhľadanie, výber a prepustenie zamestnancov
- riešenie celoročného nedostatku kvalifikovaného personálu v mieste výroby
- zaistenie špecialistov s požadovanou profesiou vrátane odborných školení
- náhrada nevyhovujúcich zapožičaných pracovníkov
- naši majstri sú v kontakte s našimi pracovníkmi aj s vami a riešia ihneď prípadné problémy priamo u vás na pracovisku a udržujú kontakt medzi pracovníkmi a našou personálnou agentúrou.

Kedy sa vám zídu pracovníci cez agentúru:
- pri náhlom náraste potreby pracovnej sily, ktorý nezvládnete pokryť kmeňovými zamestnancami
- pri pravidelných sezónnych výkyvoch
- ak potrebujete vyrovnať stav pracovníkov pri zvýšenej chorobnosti
- ak chcete udržať stav pracovníkov a dodržať plán výroby aj v období dovoleniek.

Sprostredkovanie pracovníkov do trvalého pomeru
V prípade, že namiesto dočasného pridelenia máte skôr potrebu získať zamestnanca to trvalého pracovného pomeru, využite služby sprostredkovania pracovníkov:
- zistíme vaše požiadavky na pracovníka - potrebnú kvalifikáciu, prax, školenie ...
- vyhľadáme a vyberieme kandidátov
- predstavíme vám vhodných kandidátov
- poskytneme garanciu kvality personálnych služieb - v prípade, že sprostredkovaný pracovník nebude spĺňať všetky požiadavky, ktoré naňho budú kladené, predstavíme vám iného kandidáta.

Platíte až po nástupe a zapracovaní nového zamestnanca.
Try & Hire
Táto služba kombinuje výhody oboch predchádzajúcich riešení. Je vhodná v prípade, že si chcete nového pracovníka najskôr vyskúšať, než ich zamestnáte natrvalo. V tom prípade vám pracovníka dočasne pridelíme na ľubovoľne dohodnutú dobu a po tejto dobe ukončí pracovný pomer s našou agentúrou a nastúpi ako váš kmeňový zamestnanec.
Výhody tejto služby:
- nulové náklady na vyhľadanie, popr. prepustenie nevyhovujúcich zamestnancov
- možnosť predĺženia bežnej skúšobnej doby
- predpokladáte vytvorenie nového pracovného miesta, ale ešte nemáte úplnú istotu.

Behom zapracovania zamestnanca s vami spolupracujeme rovnako ako v prípade dočasného pridelenia a naši majstri a obchodníci vám aj pracovníkom poskytnú plný servis.

Nábor pracovníkov všetkých nižšie uvedených profesií:
- zámočník, zvárač, obrábač kovov, viazač, žeriavnik, brúsič, lakovník, frézar, sústružník, horizontár, kováč ...

Zabezpečenie bezplatného ubytovania v mieste práce.

Denné diéty a preplatenie cestovného na pracovisko.


Témy:

Personálne agentúry, agentúra práce pre robotníkov, zvárač, zámočník, obrábač, sústružník Česká republika