Wykopaliska kanalizacji, rozbiórki, wykopy fundamentów domów, doły do sieci inżynieryjnych, zmiany terenu lub konieczność kopanie rowów dla basenów? Wszystkie te działania podlegają roboty ziemne i výkopových prac, które realizowane są za pomocą koparki, lub rypadel.