Špeciálna analýza - znečistenie ovzdušia, plynných a prachových škodlivín v pracovnom prostredí


Špeciálna analýza - znečistenie ovzdušia, plynných a prachových škodlivín v pracovnom prostredí
Špeciálnu analýzu znečistenia ovzdušia a meranie hlučnosti v pracovnom prostredí robí firma Detekta s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Analýza spočíva predovšetkým v stanovení plynných a prachových škodlivín.

Stanovenie koncentrácie emisných zlúčenín robí firma Detekta s.r.o. Brno v plnom rozsahu. Strážiť znečistenie ovzdušia a to hlavne vo firmách je prioritou. Ide tu o zdravie nás všetko.
Stanovenie plynných a prachových škodlivín v pracovnom prostredí, ale taktiež meranie hlučnosti.

Špeciálna analytika:
- analýza neznámych organických látok v surovinách a odpadoch neistého pôvodu - až 250 tisíc zlúčenín
- taktiež určenie koncentrácie špecifických prchavých organických zlúčenín v ovzduší
- plynov prenosným chromatografickým prístrojom priamo v mieste ich výskytu. Vybrané chlórované uhľovodíky, etanol, acetón, dimetylformamid, oxirán, vybrané aromatické zlúčeniny, trimetylamín a pod.
- stanovenie koncentrácie aerosólov, kremičitanov, vlhkosti, olejov prípadne iných látok v plynoch
- stanovenie koncentrácie rastlinných ochranných prostriedkov používaných v poľnohospodárstve. Pesticídy, herbicídy a iné. A ich rozkladné produkty vo vodách, pôdach a ovzdušie.

Autorizované stanovenie koncentrácie emisných zlúčenín vykonávame v plnom rozsahu znení zákona 201/2012 Zb. resp. vyhlášky 415/2012 Zb.
VIAC PONÚK FIRMY

Kotly - kontrola a ekologizácia, nastavenie na tuhé, kvapalné aj plynné palivá

Kotly - kontrola a ekologizácia, nastavenie na tuhé, kvapalné aj plynné palivá
Kontroly a ekologizácie kotlov vykonáva naša firma Detekta s.r.o. Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Zabezpečíme nastavenie kotlov, meranie hlučnosti a účinnosti vrátane výpočtov ročných poplatkov. Potrebujete nastaviť kotol, zmerať účinnosť spaľovacieho zariadenia? Potom hľadáte ...

Výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, o ochrane ovzdušia

Výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, o ochrane ovzdušia
Výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia robí firma Detekta s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Vykonávame služby podľa požiadaviek vyhlášky o ochrane ovzdušia. Potrebujete firmu, ktorá by Vám vypočítala poplatky za znečistenie ovzdušia? So všetkým Vám pomôže firma Detekta ...

Autorizované meranie emisií - jednoduché rozptylové štúdie

Autorizované meranie emisií - jednoduché rozptylové štúdie
Autorizovaným meraním emisií sa zaoberá naša firma Detekta s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Vytvárame jednoduché rozptylové štúdie v akreditovanom laboratóriu. Potrebujete vytvoriť jednoduchú rozptylovú štúdiu? Sme firma Detekta s.r.o. z Brna a zaoberáme sa stanovením ...
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Detekta s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Detekta s.r.o.
www.detekta.cz
Adres

Adres

Franzova 63
Brno - Maloměřice 614 00

obchod@detekta.cz
+420 545 214 210


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha