Ověřeno EDB
Overené EDB
Napíšte nám

Napíšte nám

obchod@detekta.cz

Zavolajte nám

Zavolajte nám

+420 545 214 210

Zavolajte nám

Adres

Franzova 63
Brno - Maloměřice 614 00

Špeciálna analýza - znečistenie ovzdušia, plynných a prachových škodlivín v pracovnom prostredí


Špeciálnu analýzu znečistenia ovzdušia a meranie hlučnosti v pracovnom prostredí robí firma Detekta s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Analýza spočíva predovšetkým v stanovení plynných a prachových škodlivín.

Stanovenie koncentrácie emisných zlúčenín robí firma Detekta s.r.o. Brno v plnom rozsahu. Strážiť znečistenie ovzdušia a to hlavne vo firmách je prioritou. Ide tu o zdravie nás všetko.
Stanovenie plynných a prachových škodlivín v pracovnom prostredí, ale taktiež meranie hlučnosti.

Špeciálna analytika:
- analýza neznámych organických látok v surovinách a odpadoch neistého pôvodu - až 250 tisíc zlúčenín
- taktiež určenie koncentrácie špecifických prchavých organických zlúčenín v ovzduší
- plynov prenosným chromatografickým prístrojom priamo v mieste ich výskytu. Vybrané chlórované uhľovodíky, etanol, acetón, dimetylformamid, oxirán, vybrané aromatické zlúčeniny, trimetylamín a pod.
- stanovenie koncentrácie aerosólov, kremičitanov, vlhkosti, olejov prípadne iných látok v plynoch
- stanovenie koncentrácie rastlinných ochranných prostriedkov používaných v poľnohospodárstve. Pesticídy, herbicídy a iné. A ich rozkladné produkty vo vodách, pôdach a ovzdušie.

Autorizované stanovenie koncentrácie emisných zlúčenín vykonávame v plnom rozsahu znení zákona 201/2012 Zb. resp. vyhlášky 415/2012 Zb.


AKTUÁLNE PONUKY

Kotly - kontrola a ekologizácia, nastavenie na tuhé, kvapalné aj plynné palivá

Kotly - kontrola a ekologizácia, nastavenie na tuhé, kvapalné aj plynné ...

Kontroly a ekologizácie kotlov vykonáva naša firma Detekta s.r.o. Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Zabezpečíme nastavenie kotlov, meranie hlučnosti a účinnosti vrátane výpočtov ročných poplatkov. Potrebujete nastaviť ...

Výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, o ochrane ovzdušia

Výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, o ochrane ovzdušia

Výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia robí firma Detekta s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Vykonávame služby podľa požiadaviek vyhlášky o ochrane ovzdušia. Potrebujete firmu, ktorá by Vám vypočítala poplatky ...


Kontakty

Detekta s.r.o.
Franzova 63
Brno - Maloměřice 614 00
GPS: 49°13′11.32″ N, 16°38′23.24″ E

49°13′11.32″ N, 16°38′23.24″ E

QR kód firmy Detekta s.r.o.

Detekta s.r.o.
Kolofíkova 193/17
Krnov - Pod Bezručovým vrchem 794 01
GPS: 50°5′42″ N, 17°42′17.39″ E

50°5′42″ N, 17°42′17.39″ E

QR kód firmy Detekta s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA Detekta s.r.o.
Adres

Adres

Franzova 63
Brno - Maloměřice 614 00

obchod@detekta.cz
+420 603 310 509

Kontaktný formulár

captcha