Zadávateľom ponuky je firma Detekta s.r.o.Autorizované meranie emisií - jednoduché rozptylové štúdieAutorizovaným meraním emisií sa zaoberá naša firma Detekta s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Vytvárame jednoduché rozptylové štúdie v akreditovanom laboratóriu.

Potrebujete vytvoriť jednoduchú rozptylovú štúdiu?

Sme firma Detekta s.r.o. z Brna a zaoberáme sa stanovením emisií ťažkých kovov a rôznych anorganických zlúčenín a iónov (NH3, C1-, F-, H2S, atď.) na tepelných a technologických zdrojoch, spaľovniach odpadov, v chemickej a živočíšnej výrobe a pod.

Naša firma je akreditovaná Českým inštitútom pre akreditáciu, o.p.s. podľa normy ČSN EN ISO/IEC & autorizovaná podľa zákona o ochrane ovzdušia č. 201/2012 Zb., autorizovaná rozhodnutím MŽP ČR č.j. 2215/740/05.

Orientujeme sa na účinnosť rôznych tepelných zariadení, kotlov na tuhé, kvapalné aj plynné palivá a určenie neznámych látok v ovzduší.

Tiež sa zaoberáme analytickou kontrolou vôd a odpadov a chemickou analýzou.


Kontaktný formulár
captcha

VIAC PONÚK FIRMY


Kotly - kontrola a ekologizácia, nastavenie na tuhé, kvapalné aj plynné ...

Kotly - kontrola a ekologizácia, nastavenie na tuhé, kvapalné aj plynné ...

Kontroly a ekologizácie kotlov vykonáva naša firma Detekta s.r.o. Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Zabezpečíme nastavenie kotlov, meranie hlučnosti a účinnosti vrátane výpočtov ročných poplatkov. Potrebujete nastaviť ...


Špeciálna analýza - znečistenie ovzdušia, plynných a prachových ...

Špeciálna analýza - znečistenie ovzdušia, plynných a prachových ...

Špeciálnu analýzu znečistenia ovzdušia a meranie hlučnosti v pracovnom prostredí robí firma Detekta s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Analýza spočíva predovšetkým v stanovení plynných a prachových ...


Výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, o ochrane ovzdušia

Výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, o ochrane ovzdušia

Výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia robí firma Detekta s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Vykonávame služby podľa požiadaviek vyhlášky o ochrane ovzdušia. Potrebujete firmu, ktorá by Vám vypočítala poplatky ...