Detekta s.r.o.


Autorizované meranie emisií podľa požiadaviek zákona o ochrane ovzdušia č.86/2002 Zb.
Stanovenie:
- emisie
- imisie
- kontrola ovzdušia
- škodlivín
- koncentrácií organických zlúčenín v plynoch a ovzduší prenosným chromatografom, okamžitá znalosť výsledkov, sledovanie časového priebehu koncentrácií zlúčenín
- účinnosť a pravidelná kontrola rôznych typov odlučovacích zariadení
- plynných a prachových škodlivín v pracovnom prostredí, meranie hlučnosti
- účinnosť rôznych tepelných zariadení
- účinnosť kotlov na tuhé, kvapalné a plynné palivá
- určenie neznámych látok v ovzduší.
Analytická kontrola vôd a odpadov.
Meranie tlaku, teploty, rýchlosti prúdenia, prietoku a vlhkosti plynov v technologických potrubiach a spalinovodoch.
Nastavenie:
- horákov na plynné palivá
- a ekologizácie kotlov na tuhé palivá.
Služby:
- ekologické poradenstvo
- ekologický audit
- rozptylové štúdie.
Predaj:
- detektoru oxidu uhoľnatého, (CO) značky CO METRE PRO.

Lokalita firmy: Česká republika (ČR), Juhomoravský kraj, Brno - mesto.

Obchodné značky:

Detekta

AKTUÁLNE PONUKY

Kotly - kontrola a ekologizácia, nastavenie na tuhé, kvapalné aj plynné palivá

Kotly - kontrola a ekologizácia, nastavenie na tuhé, kvapalné aj plynné palivá
Kontroly a ekologizácie kotlov vykonáva naša firma Detekta s.r.o. Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Zabezpečíme nastavenie kotlov, meranie hlučnosti a účinnosti vrátane výpočtov ročných poplatkov. Potrebujete nastaviť kotol, zmerať účinnosť spaľovacieho zariadenia? Potom hľadáte ...

Výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, o ochrane ovzdušia

Výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, o ochrane ovzdušia
Výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia robí firma Detekta s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Vykonávame služby podľa požiadaviek vyhlášky o ochrane ovzdušia. Potrebujete firmu, ktorá by Vám vypočítala poplatky za znečistenie ovzdušia? So všetkým Vám pomôže firma Detekta ...

Autorizované meranie emisií - jednoduché rozptylové štúdie

Autorizované meranie emisií - jednoduché rozptylové štúdie
Autorizovaným meraním emisií sa zaoberá naša firma Detekta s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Vytvárame jednoduché rozptylové štúdie v akreditovanom laboratóriu. Potrebujete vytvoriť jednoduchú rozptylovú štúdiu? Sme firma Detekta s.r.o. z Brna a zaoberáme sa stanovením ...

Špeciálna analýza - znečistenie ovzdušia, plynných a prachových škodlivín v pracovnom prostredí

Špeciálna analýza - znečistenie ovzdušia, plynných a prachových škodlivín v pracovnom prostredí
Špeciálnu analýzu znečistenia ovzdušia a meranie hlučnosti v pracovnom prostredí robí firma Detekta s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Analýza spočíva predovšetkým v stanovení plynných a prachových škodlivín. Stanovenie koncentrácie emisných zlúčenín robí firma Detekta ...
POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Detekta s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Detekta s.r.o.
www.detekta.cz
Adres

Adres

Franzova 63
Brno - Maloměřice 614 00

obchod@detekta.cz
+420 545 214 210


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha