Detekta s.r.o.

CZKLaboratoř pro kontrolu emisí a imisí

Autorizované meranie emisií podľa požiadaviek zákona o ochrane ovzdušia č.86/2002 Zb.
Stanovenie:
- emisie
- imisie
- kontrola ovzdušia
- škodlivín
- koncentrácií organických zlúčenín v plynoch a ovzduší prenosným chromatografom, okamžitá znalosť výsledkov, sledovanie časového priebehu koncentrácií zlúčenín
- účinnosť a pravidelná kontrola rôznych typov odlučovacích zariadení
- plynných a prachových škodlivín v pracovnom prostredí, meranie hlučnosti
- účinnosť rôznych tepelných zariadení
- účinnosť kotlov na tuhé, kvapalné a plynné palivá
- určenie neznámych látok v ovzduší.
Analytická kontrola vôd a odpadov.
Meranie tlaku, teploty, rýchlosti prúdenia, prietoku a vlhkosti plynov v technologických potrubiach a spalinovodoch.
Nastavenie:
- horákov na plynné palivá
- a ekologizácie kotlov na tuhé palivá.
Služby:
- ekologické poradenstvo
- ekologický audit
- rozptylové štúdie.
Predaj:
- detektoru oxidu uhoľnatého, (CO) značky CO METRE PRO.

Lokalita firmy: Česká republika (ČR), Juhomoravský kraj, Brno - mesto.


Obchodné značky:

Detekta


Katalóg firiem:    

Ekologické projekty a zariadenia

,  

Meracia a regulačná technika

,