Zadávateľom ponuky je firma Detekta s.r.o.Výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, o ochrane ovzdušiaVýpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia robí firma Detekta s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Vykonávame služby podľa požiadaviek vyhlášky o ochrane ovzdušia.

Potrebujete firmu, ktorá by Vám vypočítala poplatky za znečistenie ovzdušia? So všetkým Vám pomôže firma Detekta s.r.o. z Brna.
Je to autorizovaná firma podľa zákona o ochrane ovzdušia č.201 / 2012 Zb., autorizovaná rozhodnutím MŽP ČR č.j. 2215/740/05.

Ďalej ponúkame služby:
- laboratórne meranie emisií
- odborné posudky
- rozptylové štúdie
- vypracovánie prevádzkového poriadku podľa vyhl. 415/2012 Zb.
- audit zdrojov znečisťovania ovzdušia
- poradenstvo v problematike zdrojov znečistenia ovzdušia.


Kontaktný formulár
captcha

VIAC PONÚK FIRMY


Kotly - kontrola a ekologizácia, nastavenie na tuhé, kvapalné aj plynné ...

Kotly - kontrola a ekologizácia, nastavenie na tuhé, kvapalné aj plynné ...

Kontroly a ekologizácie kotlov vykonáva naša firma Detekta s.r.o. Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Zabezpečíme nastavenie kotlov, meranie hlučnosti a účinnosti vrátane výpočtov ročných poplatkov. Potrebujete nastaviť ...


Špeciálna analýza - znečistenie ovzdušia, plynných a prachových ...

Špeciálna analýza - znečistenie ovzdušia, plynných a prachových ...

Špeciálnu analýzu znečistenia ovzdušia a meranie hlučnosti v pracovnom prostredí robí firma Detekta s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Analýza spočíva predovšetkým v stanovení plynných a prachových ...


Autorizované meranie emisií - jednoduché rozptylové štúdie

Autorizované meranie emisií - jednoduché rozptylové štúdie

Autorizovaným meraním emisií sa zaoberá naša firma Detekta s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Vytvárame jednoduché rozptylové štúdie v akreditovanom laboratóriu. Potrebujete vytvoriť jednoduchú rozptylovú ...