Výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, o ochrane ovzdušia


Výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, o ochrane ovzdušia
Výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia robí firma Detekta s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Vykonávame služby podľa požiadaviek vyhlášky o ochrane ovzdušia.

Potrebujete firmu, ktorá by Vám vypočítala poplatky za znečistenie ovzdušia? So všetkým Vám pomôže firma Detekta s.r.o. z Brna.
Je to autorizovaná firma podľa zákona o ochrane ovzdušia č.201 / 2012 Zb., autorizovaná rozhodnutím MŽP ČR č.j. 2215/740/05.

Ďalej ponúkame služby:
- laboratórne meranie emisií
- odborné posudky
- rozptylové štúdie
- vypracovánie prevádzkového poriadku podľa vyhl. 415/2012 Zb.
- audit zdrojov znečisťovania ovzdušia
- poradenstvo v problematike zdrojov znečistenia ovzdušia.
VIAC PONÚK FIRMY

Kotly - kontrola a ekologizácia, nastavenie na tuhé, kvapalné aj plynné palivá

Kotly - kontrola a ekologizácia, nastavenie na tuhé, kvapalné aj plynné palivá
Kontroly a ekologizácie kotlov vykonáva naša firma Detekta s.r.o. Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Zabezpečíme nastavenie kotlov, meranie hlučnosti a účinnosti vrátane výpočtov ročných poplatkov. Potrebujete nastaviť kotol, zmerať účinnosť spaľovacieho zariadenia? Potom hľadáte ...

Autorizované meranie emisií - jednoduché rozptylové štúdie

Autorizované meranie emisií - jednoduché rozptylové štúdie
Autorizovaným meraním emisií sa zaoberá naša firma Detekta s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Vytvárame jednoduché rozptylové štúdie v akreditovanom laboratóriu. Potrebujete vytvoriť jednoduchú rozptylovú štúdiu? Sme firma Detekta s.r.o. z Brna a zaoberáme sa stanovením ...

Špeciálna analýza - znečistenie ovzdušia, plynných a prachových škodlivín v pracovnom prostredí

Špeciálna analýza - znečistenie ovzdušia, plynných a prachových škodlivín v pracovnom prostredí
Špeciálnu analýzu znečistenia ovzdušia a meranie hlučnosti v pracovnom prostredí robí firma Detekta s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Analýza spočíva predovšetkým v stanovení plynných a prachových škodlivín. Stanovenie koncentrácie emisných zlúčenín robí firma Detekta ...
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Detekta s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Detekta s.r.o.
www.detekta.cz
Adres

Adres

Franzova 63
Brno - Maloměřice 614 00

obchod@detekta.cz
+420 545 214 210


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha