Ekologické projekty zahŕňajú všetky projekty, ktoré sú šetrné k prírode. Ide teda o revitalizácie parkov, lesoparkov, odstránenie ekologickej záťaže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a veľa ďalších projektov.

Detekta s.r.o.
Autorizované meranie emisií podľa požiadaviek zákona o ochrane ovzdušia č.86/2002 Zb. Stanovenie: - emisie - imisie - kontrola ovzdušia - škodlivín - koncentrácií organických zlúčenín v plynoch a ovzduší prenosným chromatografom, okamžitá znalosť výsledkov, sledovanie časového priebehu koncentrácií zlúčenín - účinnosť a pravidelná kontrola ...