Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace
Mateřská škola


č. 90, Skorošice 790 66

Produkty
  • predškolské vzdelávanie, kultúrny program pre predškolákov, zdokonaľovanie manuálnej zručnosti
  • vyučovanie základných predmetov, školské kurzy, školské záujmové kurzy, školská jedáleň, základné vzdelanie

Kontaktný formulár
captcha