FALKOM s.r.o.
Servis kotelen


Montáž, opravy, rekonštrukcie, servis kotolní

Priemyselné kotly 1 až 4 triedy
Tlakové a plynové zariadenia
Dodávky kotolní teplovodných, horúcovodných a parných
Teplovzdušných výmenníkov OTV pre sušenie poľnohospodárskych plodín a ďalších produktov, rošty, odstruskovače
Výrobky strojární TATRA Kolín, TMS Pardubice, ČKD DUKLA, Slatina
Úpravne vôd, demivody, číriče, ČKD DUKLA dodávky aj montáž
Náhradné diely

Naša firma sa zaoberá predovšetkým dodávkami kotolní, od projekcie cez montáž až po revízie. Ďalej montujeme aj bežné kotla.
Svoje služby ponúkame firmám, bytovým družstvám, spoločenstvám vlastníkov jednotiek i konečným zákazníkom.

Referencie:
Almaça, a.s. Chrást u Chrudimi - finálna dodávka kotolne, rekonštrukcie úpravne vody.

SKLO BOHEMIA, a. S. - rekonštrukcia úpravne vody vrátane zlučovacieho potrubia a tiež rekonštrukcie redukčná stanica pary o výkone 40 t / h.

Sídlisko Hracholusky - teplovodné kotolne s výkonom 750 kW, osadené kotlu 3 x KDVE 25.

Mestský úrad Mnichovo Hradiště - finálna dodávka teplovodné kotolne s výkonom 500 kW osadené kotli Z x KDVF 25, vrátane regulačnej stanice plynu.

Vodáreň Želivka generálna oprava olejového kotla

AKUMA, a. S. Mladá Boleslav - rekonštrukcia demineralizačný stanice úpravne vody.

Obilie, a. S. Kutná Hora generálna oprava kotla vrátane rekonštrukcie úpravne vody.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA FALKOM s.r.o. Servis kotelen
WEBOVÁ STRÁNKA
FALKOM s.r.o.
www.edb.cz
Adres

Adres

Jateční 199
Kolín 280 02

falkom@volny.cz
+420 603 177 998


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha