Obec Nová Pec


Obec Nová Pec je drevársku osadou a nachádza sa v okrese Prachatice v Juhočeskom kraji. Nová Pec leží na oboch brehoch Vltavy, resp. vodnej nádrže Lipno. Založenie obce sa datuje k polovici sedemnásteho storočia. Súhlas na vybudovanie obce dal Johan Christian, vojvoda na Krumlove a knieža z Eggenberků. Toto povolenie bolo zaznamenané v rezolúcii 15. novembra 1689.

Doprava v Novej Peci je zabezpečovaná ako autobusovou dopravou, tak i vlakovú.

Deti predškolského veku majú k dispozícii materskú školu a tie školského potom základnú školu, ktorú môžu navštevovať až do štvrtého ročníkov. Vyššia ročníky sa potom rozbiehajú do Volar a Hornej Planej.

Športové vyžitie je zastúpené prevažne pešou turistikou a cykloturistikou po neodolateľných a neopakovateľných miestach Národného Parku.

Obec venuje veľa aktivity napomáhanie cestovnému ruchu. Usporadúvajú sa rôzne akcie, ktoré sú späté s minulosťou života našich predkov v lokalite. Najznámejšou akciou je zrejme ukážka plavenie dreva po Schwarzenberskom plavebným kanála.

Obecný úrad nájdete na adrese Nové Chalupy 43, Nová Pec.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Obec Nová Pec
WEBOVÁ STRÁNKA
Obec Nová Pec
www.novapec.eu
Adres

Adres

Nové Chalupy 43
Nová Pec 384 62

starosta@novapec.eu
+420 603 213 694


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha