VOLUMA s.r.o.
Vodoinstalatérské topenářské práce Praha




Práce:
- vodoinštalatérske
- kúrenárske
- vnútorná kanalizácia
- vnútorné rozvody plynu, zemného plynu, propán-butánu.

Montáž, výmena a servis:
- vodomery KODEN
- merače tepla
- stúpačky
- termoventily

Kanalizácia:
- výmena rozvodov z azbestového materiálu, vrátane ekologickej likvidácie
- ústredné kúrenie, voda
- inštalatérske práce.

Rozvody:
- vody - PPR, PE
- kúrenia
- kanalizácie liatinová, keramika, sklolaminát, PVC
- plynu.


Katalóg firiem:    Kúrenárske práce,  Meracia a regulačná technika,  Plynárske práce,  Vodoinštalatérske práce,