TÜV SÜD Czech s.r.o.
Kancelář


Krapkova 1159/3, Olomouc 779 00
Služby, poradenstvo:
- inšpekčný a certifikačný orgán
- certifikácia manažmentu,
elektronického obchodu,
zdravotníctva, automobilovom priemysle
- certifikácia SUCO
- certifikácia výrobkov
- inšpekčnej služby
- overovanie obchodu s emisiami
- certifikácia IRIS
- certifikácia bezpečnosti informácií
- inšpekčné prehliadky prevádzkovaných
výťahov
- posudzovanie zhody
- služby vo zváraní
- značka STN-TEST.

Produkty
  • skúšobňa materiálov, štátna skúšobňa, skúšobné laboratórium, testovanie výrobkov, certifikácia výrobkov, homologizácia výrobkov
  • systém manažmentu kvality, overovanie kvality výrobkov, certifikáty akosti tovarov a služieb, systém riadenia bezpečnosti

Kontaktný formulár
captcha