Holešovská pohřební služba s.r.o.


Nám. Dr. E. Beneše 16/54, Holešov 769 01
Holešovská pohrebná služba s.r.o. funguje ako pohrebníctvo non-stop, zaistí všetky komplexné služby pri úmrtí Vám blízkej osoby, či už ide o zabezpečenie pohrebu, kremácie, vrátane prevozu zosnulých, hudby a kvetov, výkopu hrobu, vybavenie matriky aj tlač smútočného oznámenia.

Pohrebná služba v Holešove, pohrebníctvo.

Poskytujeme všetky bežné služby v oblasti pohrebníctva. Kompletne zaistíme či sprostredkujeme najmä:
- kompletné zabezpečenie pohrebu, kremácie
- pohreby do zeme
- pohreb cirkevný, civilný, občiansky
- obstaranie smútočnej kvetinovej väzby
- zaistenie hudby a kvetinovej výzdoby pri smútočnom obrade
- tlač parte, smútočného oznámenia na počkanie s možnosťou zaslania na e-mail (vo formáte JPG či PDF)
- vybavenie matriky a úmrtného listu - administratívny servis (matrika, úmrtný list, atď.),
- prevoz zosnulých v ČR aj zo zahraničia
- pohreb je možné zaistiť aj po telefóne
- zaistíme výkop hrobu
- výkop hrobov
- rozptyl a vsyp spopolnených ostatkov
- obstaranie autobusu pre dopravu smútočných hostí
- zariadenie živej hudby na obrad
- prevoz zosnulých
- obliekanie, uloženie, úprava zosnulého
- široká ponuka rakví a príslušenstva
- pohrebné hostiny či pohostenie, zdokumentovanie obradu – fotografie, video
- zabezpečenie kamenára.

Volajte nonstop pohrebnú službu na telefóne 573334797; 605290183.

Pri zvažovaní jednotlivých možností poslednej rozlúčky Vám ochotne poradíme s ohľadom na to, čo konkrétne obnášajú.

S vypravením pohrebu tiež súvisí pohrebná výbava, teda výber pohrebných predmetov a smútočných náležitostí, ktorých široká ponuka je Vám u nás k dispozícii.

Produkty
  • služby pohrebného ústavu, prevoz zosnulých, objednanie pohrebu a kremácie, ekonomické pohreby, lúčky rozptylu a vsypu
Kontaktný formulár
captcha