Správa, údržba bytov a budov - Praha 6 - ušetríme Vám čas a peniaze


Správa, údržba bytov a budov - Praha 6 - ušetríme Vám čas a peniaze
Správu nehnuteľností ponúka spoločnosť ANESO v Prahe.
Našim zákazníkom ponúkame kompletný balík služieb.

Balík zahŕňajúci uzatváranie a evidenciu nájomných zmlúv, zabezpečenie dodávky médií a služieb, vyúčtovanie služieb jednotlivých nájomníkov, výber a spätné vymáhanie nájomného.

V našich nadštandardných službách sa staráme o majetkové poistenie zákazníka a prípravu zmluvy, pravidelné platenie za prenájom pozemku, kontrolu a odstránenie nedostatkov, revíziu, vedenie účtovníctva, prevzatie pozemku do správy.

Na vlastné náklady máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vlastnou podnikateľskou činnosťou vyplývajúcou z výkonu správy nehnuteľností.

Viac informácií o našej práci nájdete na našej stránke www.spravanemovitosti-aneso.cz.
VIAC PONÚK FIRMY

Evidencia nájmu a prenájmu bytových aj nebytových priestorov v obecných bytových domoch Praha

Evidencia nájmu a prenájmu bytových aj nebytových priestorov v obecných bytových domoch Praha
Pripravujeme, uzatvárame a evidujeme nájomné zmluvy, informujeme nájomníka o uvoľnení bytových jednotiek. Dohliadame nad nápravou porušenia poriadku a pokoja a zabezpečujeme bežné aj rozsiahle opravy. Vedieme evidenciu domov, bytov aj nebytových priestorov, ktoré spravujeme. Poskytujeme služby ...

Správa nehnuteľností pre majiteľov domov, bytové družstvá aj spoločenstvá vlastníkov Praha 6

Správa nehnuteľností pre majiteľov domov, bytové družstvá aj spoločenstvá vlastníkov Praha 6
Našim zákazníkom je k dispozícii kompletný balík služieb pokrývajúci uzatváranie a evidenciu nájomných zmlúv, zabezpečenie dodávky médií a servisu, vyúčtovanie služieb jednotlivých nájomcov, vyberanie a vymáhanie nájomného. V našich nadštandardných službách sa postaráme o poistenie nehnuteľnosti ...
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA ANESO s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
ANESO s.r.o.
www.aneso.cz
Adres

Adres

Žukovského 887/4
Praha 6 161 00

kkucharova@aneso.cz
+420 233 312 017


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha