Zadávateľom ponuky je firma ANESO s.r.o. Správa nemovitostí Praha 6Správa, údržba bytov a budov - Praha 6 - ušetríme Vám čas a peniazeSprávu nehnuteľností ponúka spoločnosť ANESO v Prahe.
Našim zákazníkom ponúkame kompletný balík služieb.

Balík zahŕňajúci uzatváranie a evidenciu nájomných zmlúv, zabezpečenie dodávky médií a služieb, vyúčtovanie služieb jednotlivých nájomníkov, výber a spätné vymáhanie nájomného.

V našich nadštandardných službách sa staráme o majetkové poistenie zákazníka a prípravu zmluvy, pravidelné platenie za prenájom pozemku, kontrolu a odstránenie nedostatkov, revíziu, vedenie účtovníctva, prevzatie pozemku do správy.

Na vlastné náklady máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vlastnou podnikateľskou činnosťou vyplývajúcou z výkonu správy nehnuteľností.

Viac informácií o našej práci nájdete na našej stránke www.spravanemovitosti-aneso.cz.


Kontaktný formulár
captcha

VIAC PONÚK FIRMY


Evidencia nájmu a prenájmu bytových aj nebytových priestorov v obecných ...

Evidencia nájmu a prenájmu bytových aj nebytových priestorov v obecných ...

Pripravujeme, uzatvárame a evidujeme nájomné zmluvy, informujeme nájomníka o uvoľnení bytových jednotiek. Dohliadame nad nápravou porušenia poriadku a pokoja a zabezpečujeme bežné aj rozsiahle opravy. Vedieme evidenciu domov, bytov aj ...


Správa nehnuteľností pre majiteľov domov, bytové družstvá aj ...

Správa nehnuteľností pre majiteľov domov, bytové družstvá aj ...

Našim zákazníkom je k dispozícii kompletný balík služieb pokrývajúci uzatváranie a evidenciu nájomných zmlúv, zabezpečenie dodávky médií a servisu, vyúčtovanie služieb jednotlivých nájomcov, vyberanie a vymáhanie nájomného. V našich ...