Zadávateľom ponuky je firma ANESO s.r.o. Správa nemovitostí Praha 6Správa, údržba bytov a budov - Praha 6 - ušetríme Vám čas a peniazeSprávu nehnuteľností ponúka spoločnosť ANESO v Prahe.
Našim zákazníkom ponúkame kompletný balík služieb.

Balík zahŕňajúci uzatváranie a evidenciu nájomných zmlúv, zabezpečenie dodávky médií a služieb, vyúčtovanie služieb jednotlivých nájomníkov, výber a spätné vymáhanie nájomného.

V našich nadštandardných službách sa staráme o majetkové poistenie zákazníka a prípravu zmluvy, pravidelné platenie za prenájom pozemku, kontrolu a odstránenie nedostatkov, revíziu, vedenie účtovníctva, prevzatie pozemku do správy.

Na vlastné náklady máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vlastnou podnikateľskou činnosťou vyplývajúcou z výkonu správy nehnuteľností.

Viac informácií o našej práci nájdete na našej stránke www.spravanemovitosti-aneso.cz.


Kontaktný formulár
captcha

VIAC PONÚK FIRMY


Evidencia nájmu a prenájmu bytových aj nebytových priestorov v obecných bytových domoch Praha

Evidencia nájmu a prenájmu bytových aj nebytových priestorov v obecných bytových domoch Praha

Pripravujeme, uzatvárame a evidujeme nájomné zmluvy, informujeme nájomníka o uvoľnení bytových jednotiek. Dohliadame nad nápravou porušenia poriadku a pokoja a zabezpečujeme bežné aj rozsiahle opravy. Vedieme evidenciu domov, bytov aj ...


Správa nehnuteľností pre majiteľov domov, bytové družstvá aj spoločenstvá vlastníkov Praha 6

Správa nehnuteľností pre majiteľov domov, bytové družstvá aj spoločenstvá vlastníkov Praha 6

Našim zákazníkom je k dispozícii kompletný balík služieb pokrývajúci uzatváranie a evidenciu nájomných zmlúv, zabezpečenie dodávky médií a servisu, vyúčtovanie služieb jednotlivých nájomcov, vyberanie a vymáhanie nájomného. V našich ...