PROZNAK Praha, s.r.o.


Pikovická 244/17, Praha 4 - Braník 147 00
Internetový obchod s dopravnými značkami, vybavením komunikácií a mestským mobiliárom
e-shop dopravné značky a značenie.

Sortiment:
- provizórne dopravné značenie a zariadenie
- dopravné značky a tabule s úchytom na jekel
- dopravný kužeľ
- zakrývacie, protišmykové a výstražné pásky
- podstavec pre dopravné značenie
- súprava diaľničných svetiel
- smerové stĺpiky
- mobilné zábrany, zábradlia a kovové bránky
- cityblock

Dopravné značky - trojuholník, štvorec, kruh, obdĺžnik, informatívne, fotoluminiscenčné

Dodávame aj atypické tabule, výstražné a semaforové svetlá a značky pre únikové cesty.


Ponúkame aj ďalšie služby, ako je:
- projektovanie dopravného značenia na mieru
- navrhovanie dopravno-inžinierskeho opatrenia
- zabezpečenie koordinácie s MHD a miestne vyšetrovanie so zástupcami správnych orgánov
- úprava SSZ
- zabezpečenie dopravno-inžinierskych rozhodnutí (DIR)
- tlač projektov na kresliacom plotri.

HAVARIJNÝ NON STOP TELEFÓN: 606 215 216

Produkty
  • cestné značenie, dočasné svetelné značenie, riadenie plynulosti dopravy, svetelné semafory
  • organizácia mestskej dopravy, riadenie medzimestskej dopravy, systémy organizácie parkovania, dopravná svetelná signalizácia

Kontaktný formulár
captcha