MEDIUM INTERNATIONAL I. s.r.o.
Výroba těsnicí materiály Bentonit

CZKEkologické stavby

Spoločnosť MEDIUM Interational I. s.r.o. vznikla v roku 1995 ako organizácia, ktorá sa zaoberá predajom špeciálnych stavebných prvkov na
utesnenie spodných stavieb

Po rozšírení na ekologické stavby sme začali vyrábať tesniace systémy novej generácie na báze bentonitu.

Tie sa dobre ujali ako na našom tak aj na zahraničnom trhu. V súčasnej dobe expandujeme aj do Ruska, Austrálie a USA.

Naše výrobky predstavujú:
- Injektážne systémy - horizontálne, vertikálne, plošné
- injektáže proti vzlínajúcej vlhkosti
- Hydroizolačné pásky
- Káblovody Flexis
- Bentonitové tesniace pásy
- Tesniace plechy a bentonitové tmely
- Granulovaný bentonit
- sanácia železobetónových konštrukcií
- sanácia panelových konštrukcií.

Bentonitový tesniaci pás:
používa sa na utesnenie deliacich a pracovných škár a rúrkových a káblových priestupov v inžinierskych, podzemných a vodných stavbách.
Najmä:
- medzi betónovou doskou a súvislými stenami
- v mieste styku dvoch materiálov
- medzi rúrkami z ocele a betónovými telesami
- v tuneloch, vodných dielach, nádržiach, v priehradách a iných stavbách ...

Tesniace plechy:
- plechy na utesnenie škár - do pracovných škár s izolačným povrchom, utesnenie škár, oddelia rastre. Sú extrémne účinné vďaka špeciálnej vrstve karborundového piesku.

Plechy na utesnenie škár na bentonitovej báze - plechy novej generácie s izolačným povrchom na spôsob bentonitu.

Spoľahlivo utesnia škáry a oddelí rastre. Vyznačujú sa vysokou tesniacou schopnosťou vďaka bentonitovej zmesi.

Bentonitový tesniaci tmel:
- tesniaci a lepiaci tmel sivej farby, ktorý je vyrobený na báze bentonitu.
Má vysoko elastickú priľnavosť a lepiacu schopnosť.

Tesniace rohože EUROBENT:
- slúžia na utesnenie biotopov, tankov, kompostov, nádrží a pod.
Jednoduché, dvojité rohože
- chránia životné prostredie
- definovaná vysoká nepriepustnosť
- jednoduchá manipulácia pri pokládke.

Hydroizolačné pásky:
majú využitie ako izolačná bandáž pre hydroizoláciu v mieste styku podlahy a striech. Ďalšie súčasti sú vonkajšie a vnútorné rohy.
- sú značené po metroch
- pre izoláciu vonkajších a vnútorných rohov

Granulovaný BENTONIT Bento:
- jemnozrnný prípravok s rôznorodou použiteľnosťou v poľnohospodárstve, stavebníctve, vodohospodárstve a ekológii.
Charakteristický vysokým obsahom montmorillonitu, ktorý má tieto vlastnosti:
- je savý a zachycuje - pachy, paru a vlhkosť, rozliate oleje a iné tekutiny
- rekultivačný - zúrodňuje piesčité pôdy a iný povrchy, ktoré neudržia vlahu a živiny a koreňovej vrstve
- tesniaci - utesnenie stavieb, studní, žúmp, hrádzí

Inkejtážne systémy:
- je spojenie dvoch systémov hydroizolácie v betónovej konštrukcii, bentonitový tesniaci pásik s injektážnou hadičkou v jednom
- jednoduché použitie
- jednoduchá manipulácia a montáž
- vďaka hladkému povrchu injektáže nepodporuje zarastanie hadičky do betónu.

Káblovody FLEXIS:
- je združenie viacerých ochranných rúrok z vysokohustotového Polyethylénu.
- využitie v kolektoroch, zemi, závesných konštrukciách, vodných tokoch a ďalšie ...
- dĺžka jedného spoja je od 1 do 12 m, ale môže byť aj dlhšia ...
- chráni káble proti mechanickému poškodeniu, zaťaženiu nad zásypom aj pod ním

Naša spoločnosť Medium International s.r.o. je zamestnávateľom osôb zdravotne postihnutých.

V Havlíčkovom Brode máme chránenú dielňu, ktorá zamestnáva pracovníkov OZP.
Predmetom činnosti tejto chránenej dielne je kompletizácia káblových zväzkov pre automobilový priemysel.


Obchodné značky:

Bentonit, Flexis


Katalóg firiem:    

Stavebná chémia

,  
Témy:

predaj hydroizolačnej pásky, injektážne systémy, modifikované bentonity, tesniace plechy