Pavel Kobylák
Pavel Kobylák


Pujmanové 1546/40, Praha 4 - Nusle 140 00

Produkty
  • zásobníky teplej vody, montáž solárnych systémov, regulácia kotlov, distribúcia radiátorov pre kúrenie
  • vodoinštalačné opravy, montáž odpadového potrubia, inštalácia vodovodnej prípojky, rekonštrukcia vodovodných rozvodov
  • dodávateľ elektrickej energie, výstavba vedenia VVN, projektovanie a montáž VVN, opravy jadrových reaktorov
  • slnečné žiarenie, geotermálne zdroje energie, veterná a vodná energia, spaľovanie biomasy, využitie tepelných čerpadiel
  • výroba a rozvod tepla, teplovodné stanice, výstavba tepelných zdrojov, dodávky tepelnej energie
  • závesné konzoly pre nádrže, predaj medených trubiek, lisovacie tvarovky, odvzdušňovacie ventily, poistné ventily, priamo výhrevné konvektory
  • montáž tepelných čerpadiel, projektovanie solárnych panelov, realizácia podlahového kúrenia, výmena kotlov
  • solárna elektráreň, solárne panely, fotovoltaické zariadenia, obnoviteľné zdroje energie, FVE hybridné systémy

Kontaktný formulár
captcha