ERTRANS, družstvo

CZKStavební technika JCB-4 CX ECO

  • trhacie práce, odstraňovanie stavieb, búranie objektov, likvidácia odpadov, tehlová suť, použitie ťažkej techniky
  • vyhlbovanie základov, výkopy jám pre uloženie bazénov, úprava nerovného terénu, prípravné stavebné práce, zrovnávanie terénu, hĺbenie
  • stavby mostov, realizácia dopravných stavieb, stavby diaľnic, realizácia železničných stavieb, železničné siete, stavby prejazdov, stavby ciest prvej triedy, stavby ciest druhej triedy
  • vnútroštátna preprava nákladov, železničná preprava tovarov a výrobkov, využitie jazdných súprav, kamiónová doprava


Katalóg firiem:    

Demolačné práce

,  

Dopravné stavby

,  

Nákladná doprava tuzemská

,  

Zemné a výkopové práce

,