MEDIEL s.r.o.


Kotěrova 5529, Zlín 760 01
Urologická ambulancia, urológia
- MUDr. Jaroslav Jelínek
- MUDr. Libor Palička
- MUDr. Jaroslav Kaňa.

Praktická lekárka pre deti a dorast
- MUDr. Radomíra Jelínková.

Produkty
  • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, psychologické vyšetrenie, psychiatrické vyšetrenie, liečba tráum
  • preventívne prehliadky, očkovanie proti chrípke, posúdenie zdravotnej spôsobilosti, zdravotné prehliadky, pediatrická ordinácia, praktický lekár

Kontaktný formulár
captcha