Geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemku a základov stavby, zameranie prípojok inžinierskych sietí, dokumentácia realizácie a pred-projekčné zameranie pozemku. Bez týchto dôležitých geodetických a geologických služieb sa nezaobíde takmer žiadna stavba.