TÜV SÜD Czech s.r.o.
Kancelář


Malátova 14, Ústí nad Labem 400 11
ITI TÜV s.r.o. technický inšpekčné a certifikačný orgán.

Produkty
  • skúšanie materiálov, skúšobňa strojov a zariadení, akreditované skúšobné laboratórium, odborné skúšky pod dozorom, skúšobňa meradiel
  • systém manažmentu kvality, overovanie kvality výrobkov, certifikáty akosti tovarov a služieb, systém riadenia bezpečnosti
  • základný a aplikovaný výskum, vývoj a inovácie, vedecko-výskumná činnosť

Kontaktný formulár
captcha