Centrála AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.


Pražská 1321/38a, Praha 10 102 00
Spoločnosť AVE CZ sa zaoberá zberom, spracovaním, znovuzhodnotením, dopravou a odstránením odpadu.
Na území Českej republiky pôsobíme už od roku 1993.
Naše služby odpadového hospodárstva poskytujeme komunálnym aj súkromným zákazníkom

Základné segmenty trhu tvoria:
- komunálne a priemyselné služby
- sanácie starých ekologických záťaží.

Služby, ktoré poskytujeme:
- spracovanie druhotných surovín
- zvoz a odstránenie tuhých a kvapalných nebezpečných odpadov
- sanáciu starých ekologických záťaží
- čistenie priemyselných prevádzok
- letnú a zimnú údržbu komunikácií, parkovísk, dopravných značiek, mestskej zelene
- zvoz veľkoobjemového komunálneho a separovaného odpadu
- odstraňovanie škvary, popola, čistiarenských a priemyselných kalov
- rekultiváciu a monitorovanie skládok
- geologické prieskumy pre zakladanie stavieb
- poradenskú činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
- prenájom kontajnerov
- obchodovanie s druhotnými surovinami
- upratovacie služby na veľkých priestranstvách (napr. koncerty, festivaly).

Spoločnosť si zakladá na najvyššej kvalite služieb, naše prevádzky zodpovedajú všetkým normám ISO.

Vlastníme certifikát "odborný podnik pre nakladanie s odpadmi".

Skládky, ktoré prevádzkujeme:
- Benátky nad Jizerou
- Čáslav.

Produkty
  • údržba zelene, úpravy parkov, úpravy záhrad, renovácia trávnikov, rekultivácia krajiny, likvidácia invazívnych druhov rastlín
  • výkup šrotu, zber šrotu, ekologická likvidácia autovrakov, prepracovanie kovového odpadu, spracovanie a odvoz odpadu
  • kompletný hygienický servis, umývanie podláh a okien, vysávanie kobercov, čistenie sociálneho zariadenia, upratovacie služby po maľovaní
  • plošné postrekovače nesené, komunálne rozmetadlá, hydraulické štiepačky dreva, motokultivátory, snehové pluhy
  • čističky odpadových vôd, projektová dokumentácia, ochrana životného prostredia, ekologické štúdie
  • úprava druhotných surovín, výkup a spracovanie kovov, ekonomické využitie odpadu, recyklácia stavebnej sute

Kontaktný formulár
captcha

Produkty
Zvoz a odstránenie odpadu Praha Česká republika

Zvoz a odstránenie odpadu Praha Česká republika

V rámci komunálnych a priemyselných služieb poskytujeme tieto činnosti: zvoz a odstránenie komunálneho a živnostenského odpadu, zvoz a využitie separovaných zložiek odpadu, spracovanie druhotných surovín, zvoz a odstránenie nebezpečných odpadov, sanácia starých ekologických záťaží, letné čistenie a zimná údržba komunikácií, čistenie priemyselných prevádzok, prevádzkovanie zberných dvorov, zvoz veľkoobjemového odpadu, prenájom kontajnerov a poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi. Kvalita a bezpečnosť sú pre firmu AVE najvyššou prioritou. Všetky prevádzkarne zodpovedajú požiadavkám predpísaných noriem ISO a sú držiteľom certifikátu "Odborný podnik pre nakladanie s odpadmi".