STAVBY Škrobánek s.r.o.


Vráblovecká 1355/38a, Ludgeřovice 747 14
Spoločnosť STAVBY Škrobánek s.r.o. sa zameriava najmä na vykonávanie vodohospodárskych a dopravných stavieb, inžinierskych sietí, zemných prác, likvidácia (sanácie) starých záťaží skládok komunálneho odpadu a tiež výstavbu gabiónových konštrukcií. Sídlime na adrese Vráblovecká 1355 / 38a, Ludgeřovice, okres Opava.

Stavebná činnosť, práce, výstavba:
- vodohospodárske stavby
- výstavba a opravy suchých poldrov a odvodňovacích sústav
- obnova a zakladanie mokraďových ekosystémov
- ekologické stavby
- likvidácia (sanácia) starých záťaží skládok komunálneho odpadu, sedimentu z rybníkov
- likvidácia kontaminovaných látok, nebezpečných odpadov
- dopravné stavby (komunikácie, chodníky, cyklistické trasy, lesné cesty)
- inžinierske siete, čistiarne odpadových vôd, ČOV
- zemné a výkopové práce, demolácie
- gabiónové konštrukcie.

služby:
- nákladná autodoprava.

Strojné vybavenie:
- kolesová, pásové a kráčajúca rýpadlá
- nakladač
- búracie kladivo.

Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti v stavebníctve, využíva moderné stroje a garantuje profesionálnu úroveň a vysokú kvalitu vykonaných prác.

Produkty
  • vnútroštátna preprava nákladov, železničná preprava tovarov a výrobkov, využitie jazdných súprav, kamiónová doprava
  • kopanie základov, výkopové práce pre tepelné čerpadlá, výkopy bazénov, terénne úpravy, demolačné a búracie práce
  • úprava vody, čistenie splaškových vôd, domáca čistička, technológie vodného hospodárstva, ekologické projekty
  • stavba vodnej priehrady, stavba vodnej elektrárne, realizácia odvodňovacích stavieb, úprava vodných ciest
  • výstavba ciest, výstavba električkových tratí, výstavba tunelov, rekonštrukcia mostov, opravy mestských komunikácií
  • pozemné stavby, vodovodné potrubie, kanalizačné prípojky, plynovody a kanalizácie, stavebná činnosť, dopravné komunikácie

Kontaktný formulár
captcha